Sun Tech Polska

 

O firmie

Realizacje

Polecają nas

Fotowoltaika

 

Baza wiedzy

FAQ

 

Zacznij oszczędzać

 

Wycena instalacji

Kontakt

Ogólne warunki handlowe 

Polityka prywatności

Polityka cookie

Copyrights 2020 | Sun Tech Polska

Strona stworzona przez: Boginie Marketingu

artykuły

FAQ

dowiedz się więcej o fotowoltaice

zamów wycenę

zadaj inne pytanie

przeczytaj referencje

02 lutego 2021
Z prawnego punktu widzenia odpady z paneli fotowoltaicznych podlegają ogólnej klasyfikacji odpadów i nie podlegają określonym procesom przetwarzania. Jedyny wyjątek istnieje na poziomie UE, gdzie panele fotowoltaiczne zgodnie z dyrektywą (która określa w jaki sposób należy utylizować sprzęt elektryczny i elektroniczny) zdefiniowane są jako e-odpady. Dyrektywa jasno określa zasady gospodarki

Najczęstsze pytania

i odpowiedzi

Czym jest fotowoltaika?


Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej ze światła słonecznego. Proces przemiany światła słonecznego na energię elektryczną następuje w ogniwach fotowoltaicznych.

 


Jak zbudowany jest panel?


Panel fotowoltaiczny to urządzenie do bezpośredniej zamiany energii słonecznej na energię elektryczną. Zbudowany z połączonych ogniw fotowoltaicznych, w pełni chroniony przed wpływami środowiska. Większość ogniw PV budujących panel PV na rynku oparta jest o krzem typu P, co oznacza, że na etapie produkcji krzemu dodawane są do niego domieszki – jak bor – które powodują, że cały materiał jest złączem typu P. Z kolei złącze typu N powstaje w wyniku napylania fosforu na powierzchnię wafli. Z tego powodu ogniwa PV typu P są zbudowane w zasadniczej części z krzemu typu P i cienkiej warstwy krzemu typu N w górnej części ogniwa. Z kolei w przypadku ogniw PV typu N są one zbudowane odwrotnie. Dominuje w nich krzem typu N, a krzem typu P stanowi cienką warstwę. Tego typu baterie słoneczne zaliczane są do tzw. I generacji i ciągle dominują na rynku.

 

 

Czym są panele fotowoltaiczne bifacial?


Moduły dwustronne (ang. bifacial) służą do produkcji energii elektrycznej jednak w ich przypadku używa się nie tylko przedniej, ale także tylnej powierzchni. Oznacza to w praktyce, że moduły fotowoltaiczne skutecznie pracują również wtedy, gdy promieniowanie nie pada na wierzchnią stronę, ale także na tylną. Płytki krzemowe, dzięki którym dochodzi do zjawiska fotoelektrycznego są umieszczone z obu stron panelu. Powoduje to absorpcję promieni, które są odbite, co przekłada się na wzrost wydajności. Przy zastosowaniu dwustronnych paneli fotowoltaicznych o tym samym rozmiarze co standardowe uzyskujemy instalację o wyższej mocy.

 


Czym są panele fotowoltaiczne Half Cut?


Ogniwa typu Half Cut powstają poprzez przecięcie typowego ogniwa PV na dwie połówki. W ten sposób podwaja się liczba ogniw znajdujących się na standardowym panelu fotowoltaicznym. Ogniwa łączone ze sobą równolegle w tzw. łańcuchy (stringi). Dodatkowo cały panel jest dzielony na dwie sekcje, górną oraz dolną.


Tradycyjne panele wyłączają się w dużej części nawet przy najmniejszym zacienieniu części jego powierzchni. Panele oparte na ogniwach połówkowych dzięki zastosowaniu centralnie umiejscowionych diód bocznikujących są w stanie

generować energię elektryczną nawet przy częściowym zacienieniu jednej z części modułu – jego druga sekcja będzie funkcjonować ze swą nominalną efektywnością.


Dzięki zastosowaniu ogniw połówkowych osiągamy znaczące zmniejszenie strat mocy oraz niższy opór elektryczny (rezystancję), co przekłada się na bardziej efektywne generowanie energii elektrycznej i większą żywotność panela.
Technologia BUS BAR w panelach fotowoltaicznych BusBary to złącza, które biegną pionowo przez ogniwa krzemowe. Odpowiadają one za zbieranie energii z ogniw. Pierwsze panele fotowoltaiczne posiadały tylko 2 BusBary. Obecnie na rynku możemy otrzymać panele z 9 BusBarami celem zwiększania efektywności całego systemu. Ogniwa podzielone na mniejsze części są bardziej odporne na przeciążenia i warunki atmosferyczne, a tym samym na pęknięcia i inne mechaniczne uszkodzenia. Dodatkowo większa ilość BusBarów powoduje niwelację straty energii wynikające z rezystancji.

 

 

Co to jest MPTT?


Układ MPTT pozwala na zwiększenie ilości uzyskiwanej energii nawet o kilkanaście procent. Dostępne na rynku moduły PV nie mają ustalonego punktu mocy maksymalnej i tak naprawdę ich moc jest zmienna i zależy od samych parametrów pogodowych. Układ falownika śledzi, w którym miejscu występuje punkt MPPT (punkt mocy maksymalnej) i dopasowuje się do aktualnej jego wartości. W ten sposób otrzymujemy większe uzyski energii z paneli PV. Każdy nowoczesny falownik posiada przynajmniej jeden układ MPPT.

 

 

Gdzie można zainstalować panele słoneczne?


Instalacje fotowoltaiczne najczęściej montowane są na dachach i gruncie, jednakże powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest również montaż na budynkach przynależnych np. garażu, pomieszczeniu gospodarczym.

 


Czy panele będą działać w pochmurny dzień?


Konstrukcja paneli fotowoltaicznych pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej przy każdej pogodzie w trakcie roku. Nasłonecznienie jest czynnikiem, który wpływa na wydajność paneli, jednakże nie spanie ona nigdy do 0. Dzięki systemowi monitorującemu możemy mieć pełną kontrolę obserwując wydajność paneli i uzyskiwaną energię. W każdej chwili możemy się dowiedzieć ile prądu aktualnie produkują panele słoneczne.

 


Co dzieje się z niewykorzystaną energią wyprodukowaną przez panele
fotowoltaiczne?

 

Energia, która produkowana jest w naszej elektrowni fotowoltaicznej trafia do sieci energetycznej, która pełni rolę magazynu. W razie potrzeby Użytkownik ma możliwość odebrania przez rok 80% swojego prądu i korzystania z niego.

 


Co to falownik?


Falownik, inaczej inwerter solarny lub inwerter fotowoltaiczny to urządzenie, którego zadaniem jest przetwarzanie prądu stałego (DC), produkowanego przez moduły PV, na prąd przemienny (AC). To właśnie ten prąd jest wykorzystywany w naszym domu do zasilania urządzeń elektrycznych. Główny element falownika to układ przetwarzający napięcie stałe (DC) produkowane przez panele na zmienne (AC) wykorzystywane przez urządzenia. Poza tym w jego skład wchodzą: układy wejściowe łączce łańcuch modułów PV, układ sterujący, zabezpieczający, który zapewnia wydajną i bezpieczną pracę instalacji oraz układ śledzenia maksymalnego punktu pracy modułów (MPPT). Układ sterujący zapewnia komunikację między inwerterem a światem zewnętrznym poprzez wyświetlacz LCD
lub interfejs.

 


Falownik 1- czy 3-fazowy?


Każda instalacja fotowoltaiczna musi spełniać określone wymagania Operatorów Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Wprowadzany do sieci prąd powinien odznaczać się określonym jasno przez OSD, zawartymi w instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (iRiESD), warunkami jakościowymi. Ponadto parametry falownika (nastawy) powinny być odpowiednio ustawione zgodnie z obowiązującą normą, a sam falownik posiadać prawidłowo dobrane zabezpieczenie. Zgodnie z obowiązującymi normami dla instalacji powyżej 3,68 kWp muszą być stosowane wyłącznie falowniki trójfazowe, w innym przypadku instalacja nie zostanie przyłączona do sieci elektroenergetycznej.

 

 

Jak powinien być zamontowany falownik zgodnie z wymaganiami producenta?


Każdy falownik ma swoje odległość od ścian w przypadku ich niezachowania klient traci gwarancje.

 

Falownik Sufit Ściana lewa Ściana prawa Podłoga


Fronius 20 20 20 20
Sofar 80 50 50 50
Growatt 30 30 30 30
SMA 50 50 50 50
Sungrow 35 35 35 35
Huawei 35 35 35 35

 

 

Czy instalacja posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i nadprądowe?


Instalacja fotowoltaiczna powinna mieć po stronie prądu stałego zabezpieczenie w postaci ograniczników przepięć na każdy string oraz po stronie prądu przemiennego ogranicznik przepięć oraz wyłącznik nadprądowy.

 


Co to jest dotacja “Mój Prąd”?


“Mój Prąd” jest to program rządowy skierowany dla osób fizycznych, dzięki któremu możemy uzyskać zwrot części kosztów instalacji fotowoltaicznej. Uzyskać go mogą osoby, które są zainteresowane własną instalacją o mocy większej
niż 2 kW, ale mniejszej niż 10 kW. Program ,,Mój prąd" może pokryć 50% kosztów związanych z instalacją systemu, ale kwota ta nie może przekraczać 5000 zł.

 


Kogo dotyczy ulga termomodernizacyjna i jaka jest jej wysokość?


Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od podatku kwoty wydatków poniesionych z tytułu realizacji prac termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym, związanych ze wymianą źródeł ciepła starej generacji oraz
termoizolacją. Ulga termomodernizacyjna dotyczy podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem.

#FAQ

Artykuły naszych specjalistów

#blog