Sun Tech Polska

 

O firmie

Realizacje

Polecają nas

Fotowoltaika

 

Baza wiedzy

FAQ

 

Zacznij oszczędzać

 

Wycena instalacji

Kontakt

Ogólne warunki handlowe 

Polityka prywatności

Polityka cookie

Copyrights 2020 | Sun Tech Polska

Strona stworzona przez: Boginie Marketingu

Z prawnego punktu widzenia odpady z paneli fotowoltaicznych podlegają ogólnej klasyfikacji odpadów i nie podlegają określonym procesom przetwarzania. Jedyny wyjątek istnieje na poziomie UE, gdzie panele fotowoltaiczne zgodnie z dyrektywą (która określa w jaki sposób należy utylizować sprzęt elektryczny i elektroniczny) zdefiniowane są jako e-odpady. Dyrektywa jasno określa zasady gospodarki odpadami z paneli fotowoltaicznych. Producenci ogniw słonecznych są prawnie zobowiązani do spełnienia określonych wymagań i norm dotyczących ich recyklingu, celem uniknięcia szkodliwego wpływu dla środowiska.

 


Moduły fotowoltaiczne ze względu na wykorzystany materiał dzielą się na moduły I i II generacji. Wśród modułów I generacji wyróżniamy moduły, których struktura oparta jest na krysztale krzemu.

 

Pierwszym sposobem utylizacji jest przetwarzanie paneli czysto krzemowych. Proces recyklingu tego typu modułów rozpoczyna się od demontażu rzeczywistego produktu w celu oddzielenia części aluminiowych i szklanych. Prawie całe (95%) szkło można przeznaczyć do ponownego wykorzystania, podczas gdy wszystkie zewnętrzne części metalowe są używane do ponownego formowania ramek nowo powstałych ogniw. Pozostałe materiały są poddawane obróbce w temperaturze 500 ° C. Na skutek wysokiej temperatury tworzywo sztuczne odparowuje, pozostawiając krzemowe ogniwa gotowe do dalszej obróbki. Po obróbce termicznej sprzęt jest fizycznie oddzielany i 80% z niego można łatwo wykorzystać ponownie. Cząsteczki krzemu - zwane waflami - są wytrawiane kwasem. Połamane płytki są topione w celu ponownego wykorzystania do produkcji nowych modułów krzemowych , co daje 85% recyklingu materiału.

 

Drugim sposób tyczy się paneli cienkowarstwowych (II generacji).

Moduły cienkowarstwowe są przetwarzane w inny sposób. Pierwszym krokiem jest umieszczenie ich w młynie młotkowym, który mieli je na frakcję nie większą niż 4-5 mm. Jest to wielkość, w której laminacja utrzymująca materiały wewnętrzne pęka, a zatem można ją usunąć. W przeciwieństwie do paneli fotowoltaicznych na bazie krzemu, pozostała substancja składa się zarówno z materiału stałego, jak i płynnego. Aby je oddzielić, wykorzystuje się obracającą się śrubę, która zasadniczo utrzymuje stałe części w rurze, podczas gdy ciecz kapie do pojemnika. Oddzielona ciecz przechodzi przez proces wytrącania i odwadniania, aby zapewnić czystość. Powstała substancja jest poddawana obróbce metalu, aby całkowicie oddzielić różne materiały półprzewodnikowe. Średnio 95% materiału półprzewodnikowego jest ponownie.


W rzeczywistości, gdyby nie wdrożono procesów recyklingu do 2050 r, na wysypiskach leżałoby 60 milionów ton odpadów paneli fotowoltaicznych. Mając na uwadze powyższe producenci fotowoltaiki współpracują z instytucjami rządowymi celem opracowania odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami paneli fotowoltaicznych, myśląc nie tylko o zwiększeniu ilości montowanych instalacji fotowoltaicznych, gospodarce niskoemisyjnej, ale również zachowaniu zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

Autor: mgr inż. Mateusz Mandela

 

Utylizacja paneli fotowoltaicznych

02 lutego 2021